Privacy statement.

Bij Bouwbedrijf Cornel hechten we veel waarde aan de privacy van onze klanten en bezoekers van onze website. Dit privacy statement legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw gegevens.

 1. Verzameling van Persoonsgegevens Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen:

  • Contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Gegevens over uw bouwprojecten en voorkeuren.
  • Gegevens verkregen via cookies en vergelijkbare technologieën bij het gebruik van onze website.
 2. Gebruik van Persoonsgegevens De door ons verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van onze diensten en het uitvoeren van uw bouwprojecten.
  • Het beantwoorden van uw vragen en het verstrekken van informatie op uw verzoek.
  • Het verbeteren van onze website en diensten.
  • Het versturen van nieuwsbrieven en marketingcommunicatie, mits u hiervoor toestemming heeft gegeven.
 3. Delen van Persoonsgegevens Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve:

  • Met uw toestemming.
  • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten (bijv. onderaannemers).
  • Indien wettelijk verplicht.
 4. Beveiliging van Gegevens Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 5. Bewaartermijnen Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, tenzij wettelijk anders vereist.

 6. Uw Rechten U heeft het recht om:

  • Inzage te krijgen in uw persoonsgegevens.
  • Onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren.
  • Uw persoonsgegevens te laten wissen.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Uw gegevens over te dragen aan een andere partij (dataportabiliteit).

  Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 7. Cookies Onze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Voor meer informatie over het gebruik van cookies en hoe u deze kunt beheren, verwijzen wij u naar ons [Cookiebeleid].

 8. Wijzigingen in het Privacy Statement Bouwbedrijf Cornel behoudt zich het recht voor om dit privacy statement te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze pagina te controleren op eventuele aanpassingen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 9. Contactgegevens Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:

  Bouwbedrijf Cornel
  0513-415800
  Produksjewei 8, 8501 XD Joure
  info@cornel.nl

Wij danken u voor uw vertrouwen in Bouwbedrijf Cornel en verzekeren u dat wij zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.